مدیرعامل باشگاه پرسپولیس، محمد جمعهای را به عنوان مشاور عالی خود انتخاب کرده است.
به گزارش سرویس ورزشی جام نیوز به نقل از سایت گل، محمد جمعهای که در بین اهالی فوتبال چهره آشنا به حساب میآید در دورههای گذشته همواره ارتباط نزدیکی با مدیران باشگاه پرسپولیس داشته است. وی که یک چهره اجرایی و اقتصادی است از افراد مورد وثوق مدیرعامل پرسپولیس به شمار میرود. آنها قصد دارند در پرسپولیس کارهای جدیدی انجام بدهند.