مهدي رحمتي کاپيتان استقلال مرامنامه ليگ برتر را پيش از آغاز بازي استقلال و آلومينيوم هرمزگان به نمايندگي از تمام بازيکنان حاضر در ليگ برتر دوازدهم قرائت کرد.

متن اين مرامنامه به اين شرح است؛

ما ورزشکاران حاضر در ليگ برتر دوازدهم سوگند ميخوريم که با پيروي از آرمان شهدا، منش اسلامي را به عنوان الگوي مناسبي براي جوانان ايران قرار بدهيم.

قرار است پند و اندرز را آويزه گوشمان کنيم و از رفتار ناپسند خودداري کنيم و بازيهاي خوبي به نمايش بگذاريم.