یك پسر 17 ساله روز جمعه با ورود به مسیر حمل مشعل بازی های المپیك 2012 لندن سعی كرد مشعل را به زور از دست حمل كننده آن بگیرد.به گزارش ایرنا از اسوشیتدپرس، این اتفاق در حالی روی داد كه 'آنا اسكورا' در حال حمل مشعل به سمت شهر 'گریوسند' در نزدیكی لندن بود.


نیروهای امنیتی اطراف حامل مشعل به سرعت این پسر نوجوان را دستگیر و برای مدت كوتاهی اسكورا را از مسیر اصلی حمل مشعل دور كردند.


این پسر نوجوان سپس تحویل پلیس محلی داده شد و اسكورا به حمل مشعل ادامه داد.


اسوشیتدپرس در رابطه با این خبر نوشته است: افتخار حمل مشعل المپیك چیزی نیست كه از جوانان بریتانیا گرفته شده باشد اما ظاهرا اهمیت كسب این افتخار و احترام به آنهایی كه مشعل را حمل می كنند در بین آنها گم شده است.