تو این بازی شما خصوصیات ظاهری و رفتاری نفر قبلیتون رو میگید بعد خودش میاد و گفته های شما رو اصلاح میکنه .

خواهش راستش رو بگید