مرجع خبری پرسپولیس : به همين موضوع بازيكنان نفت هم اشاره كرده و در واقع مدعي شدند كه با اين تاكتيك غافلگير شده و انتظار چنين چيدماني را نداشتند. شايد اگر پرسپوليس بازي را به نفت آبادان واگذار ميكرد امروز انتقادهاي زيادي به چيدمان مانوئل ژوزه ميشد اما واقعيت اين است كه تدابير او در این مسابقه درست بودند. نه به اين دليل كه بازي را با پيروزي پشت سر گذاشتند بلكه اگر قرار بود پرسپوليس از ابتدا با تركيب هجومي به ميدان برود قطعاً با توجه به شرايط آب و هوايي پنجشنبه شب آبادان در دقايق پاياني بازي كم ميآورد. به همين موضوع بازيكنان نفت هم اشاره كرده و در واقع مدعي شدند كه با اين تاكتيك غافلگير شده و انتظار چنين چيدماني را نداشتند. شايد براي آنها نيمكتنشيني علي كريمي آن هم تا دقيقه 67 بسيار عجيب بود اما ژوزه كه براي نيم ساعت پاياني برنامه هجومي داشت كاپيتان خود را به زمين فرستاد. كريمي در همان 23 دقيقه با انرژي و توان بالا و دوندگي زياد در زمين وظايف خود را به بهترين شكل انجام داد. پاس او در دقيقه 89 كه منجر به تك گل پيروزيبخش پرسپوليس شد يا همكارياش با ماهيني كه بعضيها اعتقاد به پنالتي داشتند گوشههايي از خلاقيت ذاتي او بود. به قول مجتبي محرمي براي بازيكني با قابليتهاي علي كريمي چند دقيقه هم كافي است تا تأثيرگذارياش را به نمايش بگذارد. او اگر به لحاظ روحي در شرايط مطلوبي باشد بازدهياش در زمين هم به مراتب زيادتر خواهد شد. پرسپوليس اين فصل با جذب چند مليپوش و در اختيار داشتن بازيكناني مثل كريمي به تيمي كامل تبديل شده است. بدون شك پيروزي در چند بازي اول شخصيت اين تيم را كاملتر ميكند.