مرجع خبری پرسپولیس : رئیس کمیته فنی باشگاه پرسپولیس گفت: نتیجه به دست آمده مقابل صنعت نفت عالی بود اما پرسپولیس را باید از هفته سوم ببینید. علی پروین درباره برتری مقابل پرسپولیس صنعت نفت آبادان عنوان کرد: همیشه بازیهای اول لیگ به دلیل اینکه تیمها تازه شکل گرفتهاند چنگی به دل نمیزند و تیمها از لحاظ تاکتیکی و تیمی هماهنگ نیستند. وی افزود: با وجود اینکه پرسپولیس مقابل صنعت نفت چندان خوب نبود اما سه امتیاز بسیار با ارزش و طلایی را گرفت. راه رفتن در گرمای 60 درجه آبادان سخت است چه برسد به اینکه 90دقیقه در زمین بخواهی بدوی. پروین تاکید کرد: همه بچهها خوب بودند اما پس از اینکه کریمی به میدان آمد ورق برگشت، پاس بین مدافعان او و فرصتطلبی کاظمیان خیلی خوب بود. حتماً ژوزه در افکار خود چیزی میدانسته که علی را 30دقیقه آخر به زمین فرستاد و به این میگویند بازیکن فرصتطلب. وی گفت: یک بازیکن باید بداند مثل علی کریمی در هر دقیقه از بازی وارد زمین میشود کارایی خود را نشان دهد. باید یک خسته نباشید به علی بگویم که با کارایی خودش باعث شد در هفته اول با کمک همه بازیکنان که مطمئنم در هفتههای آینده بهتر میشوند پرسپولیس پیروز شود. رئیس کمیته فنی باشگاه پرسپولیس گفت: درست است برخی میگویند پرسپولیس کمی ناهماهنگ بود اما این موضوع طبیعی است. پرسپولیس واقعی را باید از هفته سوم در میدان ببینید. این بچهها اگر چهار پاس به همدیگر بدهند و بیشتر هماهنگ باشند، هواداران یکی از بهترین تیمهای چند سال گذشته پرسپولیس را خواهند دید. وی خاطرنشان کرد: پرسپولیس این هفته بازی بسیار سختی مقابل تیم جوان و دونده فجر دارد. بازیکنان باید بدانند بازی اول تمام شد و فقط به بازی دوم فکر کنند و اگر بخواهند دست کم بگیرند باز هم مثل فصل گذشته غافلگیر میشوند. پروین در خصوص انتقادهایی مبنی بر ترکیب ژوزه گفت: نظر سرمربی شرط است شاید چیزی میدانسته و تشخیص داده که ما نمیدانیم. اینطور نباید قضاوت کرد و باید به این مربی فرصت داد تا تفکراتش را پیاده کند.