راني خديرا، برادر سامي خديرا گفت: هميشه به عملکرد سامي مينگرم و آن را بطور کامل در نظر ميگيرم. ميخواهم در همان راهي که او قدم گذاشت، وارد شوم. براي اين منظور لازم است در تيم اشتوتگارت خوب رشد کنم و در بوندس ليگا مطرح شوم. بعد روياي من پوشيدن پيراهن تيم ملي آلمان مثل برادرم خواهد بود.

به نقل از فارس ،راني 18 ساله که همانند برادرش در پست هافبک دفاعي بازي ميکند، يکي از بازيکناني است که امسال در کادر حرفهايهاي اشتوتگارت قرار گرفته است که تا دو سال قبل برادرش را در کادر خود داشت.

وي افزود: هر چند که اگر مطرح شوم، خيليها مرا با سامي مقايسه خواهند کرد، اما به هيچوجه قصد ندارم «کپي» او شوم.

راني خديرا به عنوان فرزند پنجم خانوادهاي دو رگه(پدر تونسي ، مادر آلماني) همانند سامي و دني (برادر ديگر) متولد شهر اشتوتگارت است، ادامه داد: طبق توصيه مربيانم قرار است در فصل جديد بيشتر در تيم آماتورهاي اشتوتگارت بازي کنم و تجربهاندوزي کنم. بعد از فراگيري نکات مهم ميتوانم به تيم اول باشگاه و بعد تيم ملي بزرگسالان آلمان برسم.

وي تاکنون 8 بازي براي تيم ملي زير 17 سالههاي آلمان انجام داده است.