به گزارش خبرگزاری فرانسه،محمد بن همام،رئیس سابق کنفدراسیون اسیا متهم شده برای خرید رای در انتخابات سال گذشته فیفا برای آنكه بجای سپ بلاتر بر كرسی ریاست فیفا بنشیند پیشنهاد پرداخت رشوه داده است، بن همام 63 ساله در صحبتهایی دراین باره گفت :«به علت حسادتی كه در این ورزش وجود دارد قصد دارم از فوتبال كناره گیری كنم.»بن همام كه اخیرا با طرح اتهامات تازه فساد علیه او به مدت 30 روز از ریاست كنفدراسیون فوتبال آسیا معلق شده گفت:« اكنون آرزوی من این است كه از فوتبال دست بكشم و بازنشسته شوم.بیش از 42 سال به فوتبال خدمت كردم و سال گذشته چهره خیلی زشت و خیلی بد ورزش و فوتبال را دیدم كه حسادت است. آرزویم این است كه فوتبال را رها كنم.»
پیتر ولاپان كه به مدت 30 سال دبیركل كنفدراسیون فوتبال آسیا و رقیب بن همام بوده از اظهار نظر در این باره خودداری كرد.
محرومیت مادام العمر بن همام از تمام فعالیتهای مرتبط با فوتبال كه به علت اتهامات رشوه دریافت كرده بود، در دادگاه عالی ورزش لغو شد.
با این حال این دادگاه از تبرئه او از اتهامات فساد خودداری كرده است.
بن همام هرگونه تخلف را رد كرد و گفت مبالغ پرداختی در جریان انتخابات صرفا هدیه بوده و اتهامات و تنبیه او توسط فیفا با انگیزه سیاسی بوده است.