پرسپوليس بازي هفته اول را در آبادان در حالي با پيروزي پشت سر گذاشت كه روي نيمكت خود بازيكنان بزرگي مثل مهدي مهدويكيا و علي كريمي را داشت. البته كريمي از دقيقه 67 به زمين رفت اما كيا اين فرصت را پيدا نكرد. كاپيتان اول پرسپوليس البته با دنيايي افتخار و در اوج تجربه نيمكتنشيني اين تيم را افتخاري براي خودش ميداند. قطعا رفتار فوتبالي او ميتواند الگوي بسيار خوبي براي جوانترهاي تيم باشد. این مصاحبه را به نقل از ایران ورزشی بخوانید.
از بازي با نفت آبادان شروع ميكنيم.
پيروزي در بازي اول آن هم در شرايط آب و هوايي آبادان بسيار شيرين بود و خوشحالم كه قدم اول را محكم برداشتيم چون اين بازي جزو سختترين بازيهاي ما به حساب ميآمد.
تاثير گرماي هوا در بازي نيمه اول پرسپوليس كاملا مشهود بود.
من هر چقدر هم بگويم كه گرم بود شايد قابل لمس نباشد. در واقع بايد آنجا بوديد تا به خوبي متوجه گرما و رطوبت ميشديد. به نظرم بچهها غيرت كردند البته كادر فني هم براي همين مهم برنامه داشت.
چه برنامهاي؟
برنامه ما اين بود كه با اداره كردن بازي در نيمه اول آنها را خسته كنيم و در نيمه دوم و بهخصوص در اواخر بازي با فشار حملات به نتيجه برسيم و همانطور كه ديديد با آمدن بازيكنان تازه نفسي مثل كريمي و كاظميان جريان مسابقه به سود ما تمام شد.
پس به نظر شما عملكرد تيم خوب بود؟
ببينيد تمام بچهها زحمت كشيدند، دروازهبان و خط دفاعي ما خوب و كم اشتباه بودند، خط هافبك خيلي خوب جنگيد و مهاجمان هم وظايفشان را به بهترين شكل انجام دادند.
فصل گذشته، به خاطر حاشيههايي كه از ابتداي ليگ شروع شد در هر بازي اين استرس و نگراني وجود داشت كه با هر حمله حريف دروازه تيم باز شود.
خب، تيم ما نسبت به فصل گذشته خيلي فرق كرده و نقاط ضعفش با آمدن مليپوشان برطرف شده است. مربي باتجربهاي هم داريم و هدف همه ما اين است كه تيم موفق شود. به هر حال شرايط هم نسبت به فصل گذشته متفاوت شده و تمام بچهها روحيه بالايي دارند.
بازي با فجر كه بدون تماشاگر خواهد بود.
متاسفانه همينطور است. ما دوست داشتيم كه آنها هم بودند تا پس از پيروزي در بازيها همگي با خوشحالي ورزشگاه را ترك كنيم.
سيد جلال حسيني گفته شما و كريمي بازوبند را به او داديد. به هر حال بستن بازوبند در نخستين بازي كمي عجيب به نظر ميرسيد!
من و علي كه در تركيب نبوديم پس تيم احتياج داشت كه يك بازيكن باتجربه كاپيتانش باشد البته برحسب تجربه دو نفر ميتوانستند بازوبند را ببندند اما در نهايت با صحبتهايي كه شد بازوبند به سيد جلال رسيد. به نظرم او يك فوتباليست بااخلاق است و در قلب دفاع تيم وظيفهاش را به خوبي انجام داد و تيم را به راحتي هدايت كرد. من فكر ميكنم اين تصميم بجا و به موقع بود كه تاثيرش را هم در بازي نشان داد.
شما فرصت بازي پيدا نكرديد اما گفتيد كه نيمكتنشيني پرسپوليس هم برايتان افتخار است. واقعا اين رفتار قابل تقدير بوده و ...
ببينيد، من از بچگي پرسپوليسي بودم و هميشه دوست داشتم اين تيم را موفق ببينم. در حال حاضر تيم ما نياز به آرامش دارد و واقعا فرقي نميكند چه كسي بازي كند. شما ديديد وقتي گل زديم تمام نيمكت به داخل زمين آمدند. ما به اين جو احتياج داشتيم و خوشحالم كه اين شرايط در تيم وجود دارد اما ...
اما چه؟
اما هر بازيكني دوست دارد كه بازي كند و اگر غير از اين را بگويد ادعايش منطقي نيست. من بايد خودم را به لحاظ فني به مربي تيم تحميل كنم. اين چيزهايي است كه در فوتبال حرفهاي آموختم، ضمن اينكه در نهايت سرمربي تيم تصميم ميگيرد چه بازيكني به زمين برود.
پرسپوليس، استقلال و سپاهان با نتايج مشابه در هفته اول به پيروزي رسيدند. به نظر ميرسد 3-2 تيم ديگر در كنار آنها جزو مدعيان هميشگي باشند.
از الان نميتوان در اين مورد صحبت كرد چون تازه هفته اول تمام شده و 33 هفته ديگر باقي مانده است. ما هدف بزرگي داريم و بايد هفته به هفته رو به جلو حركت كنيم.
استقلال در روزهاي پاياني فصل نقل و انتقالات با جذب و حفظ چند بازيكن تيم كاملتري شد و برخيها مدعياند كه عملكردشان در فصل نقل و انتقالات بهتر از پرسپوليس بوده است.
ما كاري به تيمهاي ديگر نداريم. خوشبختانه مديريت باشگاه به سرعت وارد عمل شد و براساس نيازهاي تيم بازيكنان مليپوش خيلي خوبي را جذب كرد. به هر حال هر چقدر تيمهاي پرسپوليس و استقلال قويتر باشند به نفع فوتبال ملي ما خواهد بود.
سهشنبه با فجر سپاسي بازي داريد.
تمام بازيها براي ما سخت است. آنها در روز اول برد شيريني را مقابل ذوبآهن به دست آوردند كه همين نشان ميدهد از پتانسيل بالايي برخوردارند، ضمن اينكه انگيزه لازم را هم دارند. ما خيلي اميدواريم كه فدراسيون با پيگيريهاي مسوولان باشگاه كاري كند تا هواداران ما به ورزشگاه بيايند و از ديدن بازي تيمشان محروم نشوند. هر اتفاقي افتاده مربوط به گذشته است و انشاءا... ديگر تكرار نميشود.
حتما شنيدهايد كه وحيد هاشميان از دنياي بازيگري خداحافظي كرده است.
بله، ديروز شنيدم. وحيد از دوستان خوب من و از بهترين فوتباليستهاي ايران بوده كه هميشه برايش آرزوي موفقيت ميكنم. بالاخره يك روز فوتبال تمام ميشود و وحيد در سن 36 سالگي به اين نتيجه رسيد البته او براي آيندهاش برنامههاي زيادي دارد.
چه برنامههايي؟
وحيد علاقه زيادي به مربيگري دارد و مدارج آن را هم در آلمان طي كرده است. من از نزديك شاهد اين مساله بودم.
به نظر شما در حرفه مربيگري هم موفق ميشود؟
صددرصد، وحيد تجربه بازي در اروپا و كار كردن با مربيان بزرگ را دارد و از طرفي در كلاسهاي پيشرفته هم شركت كرده است. من فكر ميكنم در سال آينده فوتبال ايران يك مربي كاربلد به نام وحيد هاشميان را در اختيار خواهد داشت.
شما هم به مربيگري علاقهمنديد؟
من هم صددرصد دوست دارم كه بعد از فوتبالم حرفه مربيگري را در پيش بگيرم.
از كي؟
وقتي فوتبالم تمام شد. يعني هر وقت كه از بازيگري خداحافظي كردم، حرفه مربيگري را بهطور جدي پيگيري ميكنم