رضا حقيقي هافبك دفاعي فجرسپاسي شيراز روز سهشنبه بايد مقابل پرسپوليس قرار بگيرد، اين در حالي است كه در پايان فصل گذشته خبرهاي مختلفي در مورد پرسپوليسي شدن حقيقي مطرح شد ولي او در نهايت در فجر ماند.
حقيقي در گفتوگو با خبرنگار سايت گل در پاسخ به اين سوال كه از بازي كردن مقابل پرسپوليس چه حسي داري ميگويد:« حس خاصي ندارم و اين هم مثل بازيهاي ديگر است. قرار بود به پرسپوليس بروم ولي قسمت نشد و حالا دنيا به آخر نرسيده است. من مطمئن بودم تيمهايي كه خواهان جذب من بودند اگر هر پيشنهادي ميدادند، فجرسپاسي با جداييام موافقت نميكرد. البته قرارداد من امسال تمام ميشود و در پايان فصل جدا خواهم شد.»
او در مورد بازي با پرسپوليس ادامه ميدهد:« من از رويارويي با پرسپوليس خاطره خوبي دارم چون سال گذشته بازي كردن مقابل اين تيم مقدمات حضورم را در تيم ملي فراهم كرد و آقاي كيروش هم در استاديوم بود. من اميدوارم تيم ما بازي خوبي را انجام دهد و در نهايت به آنچه كه ميخواهيم برسيم.»
حقيقي در مورد محروميت تماشاگران پرسپوليس و پيش بيني نتيجه اين بازي خاطرنشان ميكند:« اي كاش تماشاگران پرسپوليس محروم نبودند چون ديدن ورزشگاه آزادي با سكوهاي خالي لذت ندارد. من فكر ميكنم توان شكست دادن پرسپوليس را داريم و ميتوانيم با گرفتن 3 امتياز به شيراز برگرديم.»