به گزارش خبرگزاری فارس خسرو والیزاده مدیر رسانهای تیم ملی فوتبال اعلام کرد کیروش که روز گذشته وارد ایران شد با علی کفاشیان و همچنین اعضای هیئت رئیسه جلسهای برگزار میکند.


همچنین کیروش امروز با اعضای کادر فنی تیم ملی جلسهای برگزار کرد که طی آن در مورد مسائل مختلف به گفت و گو پرداخت.


تیم ملی قرار است از 19 تا 25 مرداد ماه در اردویی تدارکاتی به مجارستان سفر کند و 25 مرداد در این اردو در یک دیدار دوستانه به مصاف تیم ملی تونس برود.


طبق اعلام مدیر رسانهای تیم ملی لیست دعوت شدگان به این اردو سه روز قبل از اعزام اعلام میشود.