به گزارش خبرگزاری فارس، پس از پاسخ تست پزشکی و صدور ITCنیلسون، این دروازهبان 36ساله امروز با حضور در هیئت فوتبال استان تهران قرارداد خود را به مدت یک سال با پرسپولیس ثبت کرد.


نیلسون کورهآ جونیور سابقه حضور در گیمارش پرتغال را دارد.