به نقل از سايت فدراسيون فوتبال، پس از اعلام تمديد زمان ثبت نام براي تيم هاي فوتسال از سوي سازمان ليگ تيم ها تا پايان وقت اداري روز 31 تيرماه مهلت داشتند تا مدارک خود را تحويل دهند.
13 تيم شرکت ملي حفاري، فرش آرا مشهد، دبيري تبريز، راه ساري، ميثاق تهران، شهرداري تبريز، صبا قم، شهيد منصوري قرچک، گيتي پسند، گسترش فولاد تبريز، شهرداري ساوه، گاز خوزستان و لبنيات ارژن فارس آمادگي خود را اعلام کرده و قرعه کشي رقابت هاي ليگ برتر فوتسال با حضور برخي از نمايندگان تيم ها برگزار شد.

عباس ترابيان رئيس کميته فوتسال در خصوص برگزاري مراسم قرعه کشي رقابت هاي ليگ برتر فوتسال گفت: پس از اعلام آمادگي 13 تيم براي شرکت در رقابت هاي ليگ برتر فوتسال فصل 92-91، مراسم قرعه کشي با حضور برخي از اعضاي باشگاه ها صورت گرفت و قرار شد تا يک تيم از 13 تيم در هر هفته استراحت داشته باشد.

وي افزود: 2 سال گذشته هم ما چنين شرايطي را تجربه کرده و رقابت ها را برگزار کرديم.از طرفي هم باتوجه به اينکه دو باشگاه فولاد ماهان و فيروز صفه اصفهان به طور رسمي از حضور در رقابت هاي ليگ برتر انصراف داده اند، براي بازيکنان اين دو تيم شرايطي را فراهم کرده ايم که نقل و انتقالات بازيکنان اين دو تيم تا صبح روز پنجشنبه پنجم مرداد ماه ادامه داشته باشد و آنها بتوانند تيم هاي مورد نظر خود را انتخاب کنند.

وي در خصوص درخواست باشگاه پرسپوليس مبني بر تمديد مهلت نقل و انتقالات گفت: ما در مراسم قرعه کشي که 22 تير برگزار شد مهلت نهايي را 31 تير اعلام کرديم، يعني 10 روز ديگر به تيم ها فرصت داديم اما رويانيان مديرعامل باشگاه پرسپوليس طي يک نامه رسمي ضمن ابراز ابهامات باقي مانده در ذهن اين باشگاه پيرامون ورود و يا عدم حضور در ليگ برتر فوتسال، تقاضا کرده است که 15 روز ديگر به اين باشگاه زمان بدهيم تا تصميم نهايي براي شرکت يا عدم شرکت در رقابت ها را بگيرند که معتقدم اين تقاضا منطقي نيست و ما به احترام به ديگر باشگاه هايي که در زمان اعلام شده مدارک خود را به سازمان ليگ فوتسال تحويل داده بودند، تقاضاي اين باشگاه را رد کرده و مخالفت خود را اعلام کرديم.

ترابيان در پايان گفت: برنامه رقابت هاي ليگ برتر به زودي دراختيار باشگاه ها قرار مي گيرد و اميدوار هستيم در اين فصل شاهد برگزاري رقابت هاي جذابي باشيم.

رقابت هاي ليگ برتر فوتسال از12 مرداد آغاز مي شود.