خسرو واليزاده مدير رسانهاي تيم ملي فوتبال اعلام کرد کيروش که روز گذشته وارد ايران شد با علي کفاشيان و همچنين اعضاي هيئت رئيسه جلسهاي برگزار ميکند.
همچنين کيروش امروز با اعضاي کادر فني تيم ملي جلسهاي برگزار کرد که طي آن در مورد مسائل مختلف به گفت و گو پرداخت.

تيم ملي قرار است از 19 تا 25 مرداد ماه در اردويي تدارکاتي به مجارستان سفر کند و 25 مرداد در اين اردو در يک ديدار دوستانه به مصاف تيم ملي تونس برود.

طبق اعلام مدير رسانهاي تيم ملي ليست دعوت شدگان به اين اردو سه روز قبل از اعزام اعلام ميشود.