داويد سيلوا اکنون با قراردادي که دستمزد هفتگي وي را 130 هزار پوند است در منچسترسيتي توپ ميزند. او پس از گذراندن تعطيلات تابستاني خود به باشگاه باز خواهد گشت و قرارداد 190 هزار پوندي خود را با تيمش به امضا خواهد رساند که او را در جمع پر درآمدهايي مانند کارلوس توز و يحيي توره قرار خواهد داد.
نماينده باشگاه سيتي با مدير برنامههاي سيلوا در مورد تمديد قرارداد اين بازيکن ديدار کرده و به نتيجه رسيده است. گفته ميشود قرارداد جديد سيلوا به مدت 4 يا 5 سال تمديد خواهد شد.

در حال حاضر همه چيز آماده است تا سيلوا پس از تعطيلات به انگليس بازگردد و با امضاي قرارداد خود بتواند به يکي از پر درآمدهاي منچسترسيتي تبديل شود.