سرمربي تاتنهام اقدام مودريچ هافبك تيمش در حضور نيافتن در اردوي اين تيم در آمريكا را اشتباه دانست.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، لوكا مودريچ ستاره كروات تاتنهام حاضر نشد در تور تابستاني تيمش در آمريكا شركت كند تا شايعه پيوستن او به رئال مادريد بيش از پيش قوت بگيرد.
ويلاش بواس سرمربي جديد تاتنهام از اين اقدام مودريچ ابراز ناراحتي كرد و گفت: مودريچ بازيكن بسيار خوبي است و از لحاظ فني در سطح بالايي است. پيش از اين زماني كه در چلسي بودم تلاش كردم تا او را به استمفوردبريج بياورم، اما موفق نشدم.
بواش كه به علت نتايج ضعيف از چلسي بركنار شد و جايش را به دي ماتئو داد، افزود: مودريچ با اين اقدام خود مرتكب اشتباه شد و كار را بيش از پيش سخت كرد به ويژه اين كه رييس باشگاه از اين اقدام او ناراحت شد. مودريچ هافبك بسيار خوبي است. او توانايي بازي در چند پست را دارد و ميتواند در ديدارهاي تيمش سرنوشت ظاهر شود. دوست داريم كه او را در وايت هارت لين نگه داريم.
باشگاه تاتنهام در واكنش به اين اقدام مودريچ اعلام كرد كه به ازاي هر روز غيبت او 15 هزار پوند از حقوقش كسر خواهد شد.