ليام ردي، دروازهبان 31 ساله استراليايي امروز با عقد قراردادي يک ساله به تيم فوتبال استقلال پيوست. وي فصل گذشته در افسي سيدني استراليا بازي ميکرد.

استقلال هم اکنون مهدي رحمتي و حسيني را به عنوان دروازهبان در اختيار دارد.