به نقل از ديلي ميرر، خانواده گليزر که در سال 2005 منچستريونايتد را خريدند، به هيچ وجه مورد حمايت هواداران اين تيم قرار ندارند زيرا براي خريد اين باشگاه وامهاي سنگيني گرفتند که يونايتد را زير قرضهاي بسيار بالايي قرار داده است.

سر الکس فرگوسن در اين مورد گفت: هيچ مشکلي با خانواده گليزر و کارهاي آنها ندارم. گليزرها شرايط خوبي در باشگاه ايجاد کردهاند. تفاوتي نميکند چه کسي مالک باشگاه باشد، هواداران همواره با مالکان باشگاه مشکل داشتهاند. زماني که براي نخستين بار به باشگاه منچستريونايتد آمدم، مارتين ادواردز همواره مورد انتقاد هواداران قرار داشت زيرا او بازيکناني مانند رابرت مکسول، روپرت مرداچ و مايکل نايتون را فروخت. زماني هم که باشگاه در بورس رفت بازهم هواداران اعتراض کردند. اکنون که گليزرها نيز مالک باشگاه هستند، بازهم آنها مخالف هستند. بنابراين همواره مشکلهاي کوچکي از اين دست وجود داشتهاند که نبايد به آن اهميت داد.