دلالها انتقال عابدزاده را پيچيده کردهاند

باشگاه پرسپوليس امشب مذاکرات نهايي را براي جذب امير عابدزاده با باشگاه لسآنجلس بلوز آمريکا انجام خواهد داد.

مديرعامل اين باشگاه آمريکايي امروز در نامهاي به باشگاه پرسپوليس اعلام کرده بود آخرين مهلت آنها براي توافق با لسآنجلسبلوز دوشنبه اين هفته است.

يکي از مسئولان باشگاه پرسپوليس در همين زمينه گفت: متاسفانه برخي دلالها وارد اين قضيه شدند و موضوع را پيچيده کردند. عابدزاده تحت هجوم دلالها قرار گرفته اما باشگاه پرسپوليس به کسي باج نميدهد.

وي ادامه داد: ما توجهي به اين دلالها نداريم و تا پايان امشب آخرين مذاکرات را براي جذب عابدزاده انجام خواهيم داد و تلاش ما اين است که مستقيما با باشگاه آمريکايي مذاکره کنيم نه به وسيله دلالها.