لطفا دوستانی که واقعا پرسپولیسی هستند برای پرسپولیس حاشیه درست نکنند...............
www.perspolisfc.net/forum/showthread.php?t=15363