به گزارش سايت رسمي فدراسيون فوتبال، سعيد بخشي زاده، رضا سخندان، حسن يوسفي داوران بازي پرسپوليس و فجر شهيد سپاسي هستند و حسن اکرمي به عنوان داور چهارم و عبدالله با عزم به عنوان ناظر داوري انتخاب شده اند.
همچنين ديدار تيم هاي راه آهن و گهر زاگرس را موعود بنيادي فر، حسن کامراني فر و مجيد ويشگاهي قضاوت مي کنند و محمد کماني داور چهارم ديدار و زاهد بحريني ناظر داوري بازي است.

اين دو ديدار ساعت 22 سه شنبه شب سوم مرداد ماه به ترتيب در ورزشگاههاي آزادي و اکباتان برگزار مي شود.