اسامي داوران دو ديدار هفته دوم ليگ برتر
بخشي زاده داور ديدار پرسپوليس و فجر

کميته داوران اسامي داوران دو ديدار از هفته دوم ليگ برتر را اعلام کرد.

به گزارش سايت رسمي فدراسيون فوتبال، سعيد بخشي زاده، رضا سخندان، حسن يوسفي داوران بازي پرسپوليس و فجر شهيد سپاسي هستند و حسن اکرمي به عنوان داور چهارم و عبدالله با عزم به عنوان ناظر داوري انتخاب شده اند.

همچنين ديدار تيم هاي راه آهن و گهر زاگرس را موعود بنيادي فر، حسن کامراني فر و مجيد ويشگاهي قضاوت مي کنند و محمد کماني داور چهارم ديدار و زاهد بحريني ناظر داوري بازي است.

اين دو ديدار ساعت 22 سه شنبه شب سوم مرداد ماه به ترتيب در ورزشگاههاي آزادي و اکباتان برگزار مي شود.