به نقل از ساکرنت، در حالي که تنها يک سال از قرارداد رابين فان پرسي با آرسنال باقي مانده، وي اعلام کرده قرارداد خود را تمديد نخواهد کرد زيرا اين تيم نميتواند تمامي روياهاي وي را پوشش دهد.
باشگاههاي منچسترسيتي، منچستريونايتد و يوونتوس براي جذب اين بازيکن اعلام آمادگي کردهاند ولي آرسن ونگر همواره اعلام کرده ميخواهد کاپيتان توپچيها را در اين تيم نگه دارد.

باشگاه آرسنال که اکنون در اردوي پيش فصل خود در مالزي به سر ميبرد، هنوز نگرانيهايي در مورد ماندن يا نماندن فان پرسي در آرسنال دارد.

آرسن ونگر در کنفرانس مطبوعاتي خود در مورد مهاجم تيمش گفت: تيم ما برنامههاي زيادي دارد و روياهاي بزرگي در سر ميپروراند. همه اين را ميدانند. ما نه تنها روياهاي بزرگي داريم بلکه از روندي که در پيش گرفتهايم نيز احساس غرور ميکنيم.

وي افزود: فان پرسي مهاجم سطح بالايي است و من همواره يکي از هواداران وي بودهام. در طول دوران بازي همواره او را ستودهام. فانپرسي يک سال از قراردادش با ما باقي مانده و ما دوست داريم وي همچنان در آرسنال باقي بماند. بايد پيش از پايان نقل و انتقالات تابستاني، پاياني براي نقل و انتقالات باشگاه در نظر بگيريم. فان پرسي بايد پيش از پايان نقل و انتقالات تابستاني به باشگاه بگويد قصد دارد بماند يا نه. به عقيده من نقل و انتقال تابستاني بايد پيش از آغاز فصل جديد پايان يابد تا تمرکز تيمها و بازيکنان بر روي بازيها باشد.