قرار است در مساحت هشت هزار و 900 متر مربع بذر چمن که از بوردو فرانسه خريداري شده کاشته شود. اين کار تا هفته اي ديگر به طول خواهد انجاميد.

روزنامه مارکا نوشت: چمن تازه نيوکمپ تا ديدار بارسلونا و رئال سوسيداد در نخستين هفته از لاليگا آماده خواهد شد.

به دليل آنکه سيستم خنک کننده براي حفظ و مراقبت از چمن در نيوکمپ وجود ندارد؛ باشگاه کاتالان ناگزير از بازسازي هر ساله زمين چمن است و براي اين کار بايد زمين را تخريب کند و مجددا بذر چمن بکارد.

همزمان با اين کار زمين تمرين بارسلونا هم بازسازي مي شود تا شاگردان '' تيتو ويلانووا'' براي رويارويي با رئال سوسيداد در 18 يا 19 اوت (28 يا 29 مرداد) در آن تمرين کنند.

علاوه بر اين در طول تعطيلات تابستاني؛ بارسلونا فرصت بازسازي هاي ديگري هم داشت که ازجمله آنها بازسازي راهروي منتهي به رختکن، تجهيز ورزشگاه به نورپردازي بيروني و بهبود سيستم آبرساني به زمين و طبقات است.