نسل طلایی ایران تمام شد و کوچ بازیکنان ایرانی به اروپا تمام شده است. دیگر کمتر بازیکنی در فوتبال اروپا خریدار دارد .

حضور در بوندس لیگا و پس از آن لالیگا برای بازیکنان ایرانی سال هاست که رویا باقی مانده است . آخرین ستاره ایرانی که به اروپا رفت مسعود شجاعی بود و پس از او هیچ دعوتنامه ای برای بازیکن ایرانی نرسیده است .

بله ، فوتبال اروپا خیلی زوداز بازیکن ایرانی خالی شد و جانشینی هم برای پر کردن جای خالی آنها به اروپا نرفت . آخرین بازگشته از فوتبال اروپا هم جواد نکونام بود که کارش را در اسپانیا تمام کرد و با پوشیدن پیراهن استقلال رویا های خوب را به پایان رساند .
اکنون فقط یک ستاره مانده که دلمان از این فوتبال به او خوش است . مسعود شجاعی تنها ستاره فوتبال ایران است که پرچم فوتبال ایران در اروپا در است اوست . مسعود پس از پایان کابوس بار مصدومیت برگشته و این بازگشت برای فوتبال ایران بسیار خوشایند است .

در فوتبال پرهیاهو اما کم حاصل ایران حضور مسعود در لالیگا خوشایند ترین اتفاق این فوتبال است . او تنها نماینده ایران در بالاترین سطح فوتبال اروپاست ؛در جایی که بازیکنان ژاپنی سر از منچستر و آرسنال در می آورند باید دلمان را به مسعود خوش کنیم که اگر او هم نبود دیگر چیزی برای حساب آوردن در فوتبال نداشتیم .

فوتبالی که دیگر امارات و قطر هم ستاره هایش را پس می فرستند . خوش باشیم با این لیگ بی کیفیت که از بازی های هفته اولش مشخص بود که این لیگ کمکی به فوتبال ایران نمی کند .