عکسهای هدیه تهرانی خریدار نداشت / ماجراهای چک بیمحل ادامه دارد + عکس

تجسمی - فارس نوشت:

علی فرزانفرد وکیل پرونده بهزاد فراهانیپور درباره مزایده عکسهای هدیه تهرانی که امروز دوشنبه دوم مرداد برگزار شد، گفت: «مزایده امروز بین ساعت 10 تا 12 در محل نگهداری آثار برگزار شد اما هیچ خریداری برای خرید آثار خانم تهرانی مراجعه نکرد.«


وی در ادامه افزود: «چنانچه فرد یا افرادی تمایل به خرید آثار دارند میتوانند به شعبه سه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 3 ونک مراجعه نمایند.»

فرزانفرد در خاتمه درباره دیگر اقدام قانونی برای این پرونده توضیح داد: «با توجه به این که خریداری در موعد مقرر برای خریداری تابلوها مراجعه نکرد وفق مقررات قانونی مسیر پرونده ادامه خواهد یافت و ممکن است مزایده برای آخرین مرتبه (نوبت دوم) با تعیین وقت از سوی مراجع قضایی مربوطه برگزار شود.»پرونده هدیه تهرانی مربوط به هزینههای نمایشگاه عکس وی در سال 88 است که در خانه هنرمندان برپا کرد و بهزاد فراهانیپور طراح و مجری نمایشگاه عکس وی است که بخشی از حقالزحمه خود را دریافت نکرده است و به موجب رای دادگاه عمومی تهران «هدیه تهرانی» به لحاظ ارتکاب جرم صدور چک بلامحل محکوم به پرداخت 463256270 ریال بابت حقالوکاله برابر تعرفه کانون وکلا و هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک در حق محکومله بهزاد فراهانیپور به پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت محکوم گردیده است.


با توجه به درخواست محکومله تعداد 132 عدد قاب سالم حاوی عکسهای ارژینال هدیه تهرانی توقیف شده که در این خصوص مراتب جهت ارزیابی به کارشناسی رسمی دادگستری ارجاع و ارزیابی شد. این اموال منقول حاوی عکسهای ارژینال با نامهای اثر خلیج فارس، برگ و یخ، صدف، ماسه، ماهی و آب است که قیمت ارزیابی شده اموال جهت پایه مزایده بر اساس نظر کارشناس دادگستری به میزان چهار صد و دوازده میلیون و پانصد و بیست هزار ریال ارزیابی شده است.
منبع: خبرآنلاین به نقل از فارس