عباس ترابيان:
رئيس كميته فوتسال گفت: با پايان فرصت ارسال مدارك باشگاه ها و در پي كوتاهي تيم پرسپوليس به علت احترام به ساير تيم ها با حضور اين تيم در ليگ موافقت نكرديم و فصل نقل وانتقالات تا پايان هفته تمديد شد.

عباس ترابيان در گفتگو با خبرنگار ورزشي باشگاه خبرنگاران بيان داشت: بر اساس برنامه ريزي هاي صورت گرفته و با توجه به مهلت 10 روز كه به تيم هاي حاضر در ليگ چهاردهم فوتسال داده شده بود اين فرصت تمام شد.
وي در ادامه افزود: قرار بود ليگ چهاردهم با حضور 16 تيم برگزار شود كه به دليل كناره گيري دو تيم فولاد اصفهان و فيروز صفه و همچنين تاخير تيم پرسپوليس در ارسال مداركش ليگ با حضور 13 تيم برگزار خواهد شد.
ترابيان در خصوص تيم فوتسال پرسپوليس اظهار داشت: قرار بود زمان قرعه كشي ليگ چهاردهم 10 روز قبل انجام شود اما به دليل آماده نبودن تيم ما حاضر در ليگ و موافقت كلي آنها براي به تعويق افتادن زمان قرعه كشي به كل تيم ها به مدت 10 روز مهلت داده ايم تا مدارك كامل خود را به فدراسيون ارسال كنند و تاكنون 13تيم مدارك شان را فرستادن و قرعه كشي نيز با حضور مسئولان 13 تيم برگزار گرديد.
وي درادامه افزود: عليرغم اينكه به مسئولان تيم فوتسال پرسپوليس اعلام كرده بوديم كه تنها دراين 10 روز فرصت ارسال مداك را داده اند اما باز هم فرصت بيشتري از ما درخواست كرده اند كه به احترام باشگاهي ديگر نمي توانيم به آنها فرصت دهيم و با درخواست رويانيان مدير عامل پرسپوليس مخالفت كرديم.
وي درادامه بيان داشت: تمام سعي خود را داريم كه تمام قوانين و مقررات به درستي صورت گيرد و حقي از تيمي ضايع نشود من به عنوان نماينده سازمان ليگ و باشگاه ها هستم در نظر داريم تمام استاندارد ها كه در Afc فيفا مي باشد در ليگ چهاردهم رعايت شود و از هيچ تيمي حمايت نخواهيم كرد.
رئيس كميته فوتسال در خصوص بازيكنان سه تيم حاضر شده در ليگ اظهار داشت: بازيكنان سه تيم فولاد ماهان ، پرسپوليس فرصت دارند تا اواخر هفته پنج شنبه 5 مرداد ماه تيم مورد نظر شان را براي فصل بعد مشخص كنند و اين مهلت را تمديد نمي كنيم.

منبع: باشگاه خبرنگاران