سایت گل-اگر به سايت ورزش 3 وب سايت نزديك به صداوسيما سر بزنيد خواهيد ديد كه آنها بازي امشب پرسپوليس مقابل فجر را در كنداكتور خود گنجاندهاند.
به گزارش سايت گل در حالي كه فدراسيون فوتبال اعلام كرده در صورت حضور دوربينهاي تلويزيوني در ورزشگاهها سوت آغاز مسابقات زده نخواهد شد از جام جم خبر ميرسد آنها طبق معمول خو د را آماده پوشش تصويري بازيها كردهاند. يكي از تهيهكنندگان صداوسيما به سايت گل ميگويد:« ما با وزارت ورزش هماهنگي و پخش مسابقات امشب قطعي است.»
با اين وصف از آنجا كه بحث اعتراض و عدم پخش فوتبال در تلويزيون جدي است به نظر شانس پيروزي شبكه 3 در اين نبرد بيشتر است چون در اينگونه مواقع همه به مصلحت فكر ميكنند مصلحتي كه ممكن است هدف فوتبال ايران را تامين نكند.