دیشب که باختیم خیلی ناراحت بودم .رفتم و سوتی های خیابانی رو تو نت پیدا کردم.
خیلی با حال اند.خیلی
مخصوصا اولی (شاید واسه بعضی ها تکراری باشه.ببخشید)

http://www.aparat.com/v/3ec341eb0b7a...13d38c57265965 (این ضربات رو خوب میزنه کثافت)
http://www.aparat.com/v/9b7e18d279bf...13391dd9261402
http://www.aparat.com/v/2bec63f5d312...7ff7c68bf13167 (باران به شدت در ورزشگاه ازادی می وزد)
http://www.aparat.com/v/75ac7d5b7c70...948d0858167367