پرسپولیس در حالی اولین باخت فصل را دشت کرد که شاید خوش بینی بیش از حد هواداران به ستاره های میلیاردی تیم ، تلخی این شکست را چندین برابر کرد و به یکباره کابوس نتایج زجرآور فصل پیش راباز هم پیش چشم آنها آورد اما واقعیت ، چیز دیگریست .

از تیمی که هنوز فصل بدنسازی را به پایان نبرده و با حداقل زمان کار با توپ وارد لیگ شده نباید انتظاری بیش ازین بازی ناهماهنگ داشت . از سرمربی ای که کمترین آشنایی با اوضاع تیمهای لیگ ایران ندارد و هنوز درگیر بندهای قرارداد امضاء نشده اش است ، نباید انتظار تمرکز وبرنامه ریزی آنچنانی داشت .
وقتی به لطف حکم کمیتة انضباطی بازی تیمی که در این اوضاع پیچیده نیاز به شور و حمایت تماشاگرانش دارد ، در سکوت سکوها و کم انگیزگی بازیکنان مغرور تیم برگزار میشود ، باخت احتمالی هم نباید عجیب باشد اما اوضاع وقتی پیچیده تر میشود که مدیریت فنی تیم بعد از اولین شکست محتمل ، با شمشیر از روبسته ، در قوارة لیدرهای روی سکوها ظاهر شده و سرمربی منتخب خود ودوستان کمیتة فنی و پیشکسوتان را از دم تیغ میگذراند .
در جایی که وظیفة مدیریت فنی با درک شرایط تیم باید آرامش بخش و امیدوار کننده باشد ، با جملاتی زهرآلود و تلخ روبرو میشویم که فارع از هرگونه دلسوزی و احساس مسؤلیت ، نشان از نارضایتی حضرت سلطان از موقعیت خود و اطرافیانش در پرسپولیس مدل 91 دارد .
مصاحبة نسنجیدة علی پروین و پاسخ منطقی مانویل خوزه ، تصویر ناخوشایندی از اوضاع حاکم بر تیم ارایه میکند که با توجه به شرایط نا آمادة تیم و دشواریهای خاص هفته های آغازین لیگ ، بسیار نگران کننده به نظر می آید . در حالیکه آرامش همان اکسیژن فضای پیش روی پرسپولیس است ، لابد باید منتظر مصاحبه ها ی آنشین و تکه پرانی های سایر پیشکسوتان داخل و خارج از گود هم باشیم تا پرسپولیس در فضایی ملتهب به کار سخت خود ادامه دهد !
پرسپولیس باید تا چند هفته تاوان تأخیر در استخدام سرمربی و از دست دادن فصل مناسب آماده سازی را بدهد تا به اوج برسد ، این در شرایطیست که آرامش در تیم و پیرامون آن برقرار باشد . اما اگر سردار نتواند از پس حواشی خود ساخته و اندرونی و بیرونی تیم برآید ، به تجارب گرانبهای مانویل خوزه و قهرمانیهای گذشتة او و ستاره های میلیاردی تیم هم تا پایان فصل امیدی نخواهد بود .
باید درود فرستاد به آن دسته از هوادارانی که صبر پیشه میکنند و فرصت خودیابی و هماهنگی را به تیم محبوب خود میدهند .