چگونه يك مسابقه فوتبال را نابود كنيم؛ قتل در ساعت 23:30

بهتر از اين امكان نداشت اينكه سر يك مسابقه فوتبال با شصت، هفتاد هزار نفر تماشاچي بالقوه را ببريم. ميبينيد كه بازيها را هم يك هفته نشده به وسط هفته موكول كرده اند


11
سايت گل – فقط در ايران ممكن است اتفاق بيفتد؛ اين عنوان يك پيغام مشهور ايميلي كه بين كاربران اينترنتي بارها گشته است. عنواني مبني بر اتفاق عجيب و غريبي كه در اين محدوده جغرافيايي رخ خواهد داد... شايد بشود به آن ايميلها، تصويري از بازي امشب پرسپوليس و فجر را ضميمه كرد، مسابقهاي كه بدون حتي يك تماشاچي و در سكوت مطلق صندليهاي خالي برگزار شد. اين در حالي است كه با شروع فصل جديد فوتبال و خريدهاي پرسروصداي باشگاه پرسپوليس، علاقه طرفدارن اين تيم به تماشاي بازي سرخپوشان در مرزي فزاينده قرار دارد.1. محروم كردن هواداران يك تيم از تماشاي تيم محبوبشان تصميمي است كه به ندرت در فوتبال دنيا شاهد آن هستيم. از آنجا كه فوتبال در همه جاي دنيا در بستري خصوصي دنبال ميشود و با توجه به اينكه برگزاري در يك ورزشگاه خالي صرفه مالي و سرگرمي ندارد اين انتخاب همواره جزو آخرينهاست.

2. كساني كه فوتبالي باشند ميدانند بازي در ورزشگاه خالي چه تاثير منفي وحشتناكي روي كيفيت مسابقه ميگذارد به خصوص كه يك طرفه اين ماجرا پرسپوليس بوده كه همواره به بازي در مقابل تماشاگران عادت دارد. در واقع اين حكم تنبيهاي بسيار سنگين است حتي بدتر از انتقال بازي اين تيم به شهر و ورزشگاه تيم مقابل.

3. سكوت در ورزشگاه در چنين مسابقاتي به صورت تبديل به حرف اول آن رقابت خواهد شد اما بدترين از اين نحوه پوشش تلويزيوني بازي امروز بود. كارگردان تلويزيوني در حالي كه هيچ تماشاگري اطراف ميدان نبود تا احتمالا بدوبيراهي بگويد باز هم صداي زمينه را بسته بود و جواد خياباني با گزارش شل و كم هيجانش بر سرد بودن اين مسابقه اضافه كرد. اين در حالي بود كه اين مسابقه 5 گل داشت و حداقل گزارش پرهيجان اين بازي ميتوانست لذت آن را افزايش دهد.

4. آيا اين رفتار و اين تصميمات در نهايت به سود فوتبال خواهد بود؟ بعيد است كه فدراسيون فوتبال و متوليان كم هنرش اساسا به دنبال نفعي از اين تنبيه بوده باشند. نكته اينكه مثل هميشه يك مسابقه فوتبال انجام بشود و به پايان برسد. مثل يك بچه بيعلاقه مدرسهاي كه بايد دفتر مشق خود را پر كند.

5. بهتر از اين امكان نداشت اينكه سر يك مسابقه فوتبال با شصت، هفتاد هزار نفر تماشاچي بالقوه را ببريم. ميبينيد كه بازيها را هم يك هفته نشده به وسط هفته موكول كردند... اصلا ما براي چه فوتبال بازي ميكنيم براي لذت؟ بعيد است!!

منبع: سایت گل