کريمي: با هيچ رسانه اي صحبت نکردمکاپيتان تيم فوتبال پرسپوليس گفت: شب گذشته با هيچ رسانهاي مصاحبه نکردم.


علي کريمي در گفتگويي اظهار داشت: مي دانم خبرنگاران براي فوتبال زحمت مي کشند و سه شنبه شب هم بعد از شکست مقابل فجر سپاسي مي خواستند در مورد بازي از من بپرسند اما قادر به پاسخگويي نبودم و با هيچ رسانه اي مصاحبه نکردم.


وي افزود: من از خبرنگاران عذرخواهي مي کنم و بدانيد که قصد بي احترامي نداشتم.
منبع: ورزش 3