ین ماشینهای بی ام دبلیو که در پارکینگ ماشین های فرسوده ببودند، اکنون ظاهری بسیار دلفریب و زیبا به خود گرفته اند.بیشتر این ماشینها ،ماشینهای مسابقه ای بوده و در سال 1979 در رقابتهای اتومبیلرانی شرکت کرده اند.
یک هنرمند انگلیسی،توانست ماشینهای بی ام دبلیو قدیمی را رنگ آمیزی کرده و در آستانه شروع بازیهای المپیک در نمایشگاهی به معرض دید عموم قرار دهد.

این ماشینهای بی ام دبلیو که در پارکینگ ماشین های فرسوده ببودند، اکنون ظاهری بسیار دلفریب و زیبا به خود گرفته اند.بیشتر این ماشینها ،ماشینهای مسابقه ای بوده و در سال 1979 در رقابتهای اتومبیلرانی شرکت کرده اند.

این نقاش هنرمند معتقد است رنگ میزی آنها به گونه ای است که در سرعت بالا خود را نشان داده و جلوه اش به مراتب بیشتر است.