این فضانورد که فلکس بوامگارتنر نام داشته، 18 مایل از سطح زمین فاصله گرفته و از جو زمین خارج شده بود.او در یک اقدام باورنکردنی از فضاپیمای خود به زمین پرید و در نهایت به کمک چتر نجاتش سالم بر زمین نشست.او در مکزیک فرود آمد.
در دنیا، هر روزی که می گذرد خبری می شنویم از انواع رکوردها و آدم هایی که سعی در این دارند که به نحوی نامشان را در کتاب رکوردهای گینس ثبت کنند.

پرواز با بال و پرواز با بادکنک و پرش از ارتفاعات مختلف را همه جوره شنیده بودیم.اما مطمئنم نشنیده بودید که کسی خارج از جو زمین با لباس فضایی به سمت زمین پرواز کند و در نهایت باچتر نجات به زمین برسد.

این فضانورد که فلکس بوامگارتنر نام داشته، 18 مایل از سطح زمین فاصله گرفته و از جو زمین خارج شده بود.او در یک اقدام باورنکردنی از فضاپیمای خود به زمین پرید و در نهایت به کمک چتر نجاتش سالم بر زمین نشست.او در مکزیک فرود آمد.

این خبر به سرعت در دنیا پیچیده و موجب حیرت همگان شده است.البته رکورددار این پرش فردی آمریکایی تبار به نام جو کیتینگر است که در سال 1960 از ارتفاع 19.5 مایل به سمت زمین پرید و رکورد گینس را از آن زمان به نام خود ثبت کرد.او درنیروی هوایی ارتش آمریکا فعالیت می کرد.

البته به گفته وی این پرواز یک پرواز آزمایش بوده و تصمیم دارد تا انتهای تابستان رکورد دنیا را شکسته و تا ارتفاع 23 مایلی بالا برود.