قلعه نويي: افتضاح بوديم

سرمربي تيم فوتبال استقلال گفت که اين تيم در بازي مقابل سايپا عملکرد خوبي نداشت و ناتواني در فشار آوردن بر حريف و سرعت کم تيم از عمدهترين مشکلات استقلال است.

امير قلعهنويي در نشست خبري پايان بازي درباره اين ديدار اظهار کرد: براي اين بازي نبايد به ما خسته نباشيد گفت. نيمه اول اصلا خوب نبوديم و افتضاح بازي کرديم. در ادامه تغييراتي ايجاد کرديم و سيستم بازي به 2-4-4 تغيير داديم و توانستيم به گل تساوي برسيم. از آنجا که من پايين بودم و بازي را از تلويزيون نگاه ميکردم متوجه نشدم که گل دوم را چگونه دريافت کرديم اما در مجموع فوتبال خوبي ارائه نکرديم و بايد فکري براي اين مشکلاتي که دراين دو بازي داشتيم بکنيم و اشکالاتمان را سريعتر برطرف کنيم.


وي ادامه داد: تقريبا در همه خطوط مشکل داشتيم و بايد فيلم بازي را بازبيني کنيم و هرچه زودتر نظم دفاعي و حملهمان را به دست بياوريم. ضمن اينکه تيم ما سرعت لازم و فشاري که بايد روي حريفان بياورد را ندارد و اين دو، ايراد کلي تيم ماست. وي در پاسخ به اين سوال که چه زماني اين مشکلات برطرف خواهد شد؟ گفت: اين مسئله نياز به زمان دارد.

سرمربي استقلال در پاسخ به اين سوال که آيا از بازيکنان تيمش راضي بود يا خير؟ گفت: در مجموع تيم ما خوب بازي نکرد و اجازه بدهيد درباره بازيکنان صحبت نکنم. به غير از زماني که گل اول را به ثمر رسانديم تيم ما عملکرد خوبي نداشت. معتقدم که در مجموع استقلال در اين دو بازي اصلا فوتبال بازي نکرد.

قلعهنويي درباره اعتراض تماشاگران به عملکرد استقلال و تشويق فرهاد مجيدي گفت: هنوز بازي آغاز نشده تماشاگران رو به تشويق آوردند. آنها حق اظهار نظر دارند. نميتوانيم با هر کسي که حرفي ميزند برخورد کنيم. عدهاي يک بازيکن را دوست دارند و عدهاي ديگري را دوست دارند و هيچ کس حق ندارد به اين مسئله اعتراض کند. من کاري به اين اعتراضها ندارم و تا لحظهاي که هستم کارم را انجام ميدهم و مطمئن باشيد که خيلي زود تيم ما به شرايط آرماني خودش برميگردد.

امير قلعهنويي درباره اظهارنظر فتحاللهزاده که گفته بود از تشويق مجيدي خوشحال شده است و اينکه آيا اين مسئله براي تيم حاشيه ايجاد نميکند؟ گفت: او ميتواند از اين مسئله خوشحال شود. براي چه بايد اين مسئله حاشيه ايجاد کند؟ او بازيکني است که تماشاگران تشويقش کردهاند.

وي درباره اظهار نظر رييس هيات مديره باشگاه استقلال که معتقد بود استقلال بايد در خط حمله بازيکنان بيشتري ميگرفت و اينکه به بازگشت مجيدي اصرار داشته است، گفت: معمولا مسائل فني به کادر فني مرتبط ميشود و رسولي نژاد هم نظر خودش را گفته است. اگر مشکلات تيمي ما برطرف شود و اينکه اگر در اين بازي نتيجه ديگري رقم ميخورد و آن دو گل را دريافت نميکرديم، شايد اين سوالها و نقطه نظرات رسولي نژاد تغيير ميکرد.
منبع: ورزش 3