تصاویر ۱۵ شهاب سنگ بی*نظیر در آسمان شب


دیدن سقوط شهاب سنگ نماد خوش اقبالی است و همیشه تماشای آسمان زیبای شب، هنگامی که بارش شهابی در جریان است، لذت بخش*تر می*شود. با زومیت همراه باشید تا ۱۵ تصویر بی*نظیر از شهاب سنگ*ها را که توسط عکاسان حرفه*ای نجوم ثبت شده*اند، مشاهده کنید.


فضا ممکن است دست نیافتنی باشد، اما باران*های شهاب سنگی قطعا یکی از رویداد*های مقدس برای عکاسان نجومی محسوب می*شوند. فقط یک دهم کارعکس گرفتن از یک ستاره در حال سقوط به مهارت، تجهیزات و آماده*سازی مربوط می*شود و نُه دهم آن به صبر و شکیبایی عکاس بستگی دارد.

خوشبختانه به علاقه*مندان پراشتیاق عکاسی می*گوییم که اگر آنقدر خوش شانس نیستید که بتوانید از یک ستاره در حال سقوط عکس بگیرید، فرصت*های مختلف زیادی در طول سال وجود دارد تا بتوانید عکسی که می*خواهید را ثبت کنید. از بارش*های شهاب سنگی لئونید، جمینید و کوادرانتید در نوامبر، دسامبر و بخشی از ژانویه تا پرسئید در ماه آگوست می*توانید این کار را انجام دهید.