مرجع خبری پرسپولیس : عضو هیات رئیسه سازمان لیگ جام حذفی را یکی از جام های معتبر هر کشوری عنوان کرد و گفت: اگر کیروش کوتاه بیاید این جام را برگزار خواهیم کرد.
علی اکبر ابرقویینژاد در خصوص تصمیم هیات رئیسه سازمان لیگ برای برگزاری مسابقات جام حذفی ضمن بیان مطلب فوق گفت: اعتقاد من این است که با توجه به شرایط جدول لیگ برتر و برنامههای تیم ملی میتوان زمان خوبی برای برگزاری جام حذفی در نظر گرفت اما این منوط به آن است که کیروش از خواستههایش برای استفاده بیشتر از زمانهای اردوهای آماده سازی تیم ملی کوتاه بیاید.وی افزود: ما سعی داریم با یک برنامهریزی مناسب فرصت لازم برای آماده سازی تیم ملی را به کیروش بدهیم تا ضمن جلب نظر سرمربی تیم ملی بتوانیم مسابقات جام حذفی را به بهترین شکل برگزار کنیم. جام حذفی، جامی معتبر است که رقابت را در بین همه تیمها بالا برده و جذابیتهای خاص خود را دارد.عضو هیات رئیسه سازمان لیگ و رئیس هیات فوتبال استان اصفهان در مورد اقدامات صورت گرفته برای افزایش سهمیههای ایران در لیگ قهرمانان آسیا اظهار داشت: با پیگیریهای خوب فدراسیون، سازمان لیگ و اتحادیه فوتبال امسال بحث استانداردسازی باشگاهها با شرایط بهتری پیش میرود و با حضور بازرسان و مشاوران اتحادیه در باشگاهها سعی بر این است که مشکلات کمتر شده و نواقص موجود برطرف شود و در نهایت شاهد افزایش سهمیه ایران در لیگ قهرمانان آسیا باشیم که من به این موضوع امیدوارم.وی کمیتههای فدراسیون را نهادهای تصمیم سازی و سیاست گذار دانست که مسئولیت اجرایی نداشته و تشکیلات اجرایی پیگیر مصوبات این نهادها هستند، افزود: در حال حاضر دپارتمانهای مسابقات رقابتهای لیگ دسته دوم و سوم و پایینتر آن را نظارت میکنند و دو مجموعه اجرایی سازمان لیگ برگزاری لیگ برتر و جام حذفی است و سازمان لیگ آزادگان برگزاری لیگ دسته اول را برعهده دارد که این مسائل بر طبق استانداردهای فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیاست.ابرقویی نژاد در پایان گفت: سازمان لیگ سعی میکند با زمان بندی مناسب شرایط را برای هرچه بهتر برگزار شدن مسابقات فراهم کند تا خسارت کمتری به تیمها وارد شود. البته در کنار این باشگاهها باید با استانداردسازی باشگاه و فضای برگزاری مسابقه سعی کننده استانداردهای برگزاری لیگ بالاتر رود که در نهایت فوتبال ملی و باشگاهی ایران سود این پیشرفتها را از بین خواهد برد.