به گزارش خبرگزاری فارس، تمرین تیم فوتبال پرسپولیس پس از استراحت یک روزه از بعداظهر امروز پیگیری شد.


در تمرین امروز سیموئز و مارکار آقاجانیان مربیان تیم ملی فوتبال کشورمان به عنوان میهمان ویژه حضور داشتند آنها ابتدا با ژوه مانوئل سرمربی پرسپولیس خوش و بش گرمی کردند و سپس وضعیت ملی پوشان را از سرمربی تیم جویا شدند.


مربیان تیم ملی کشورمان دقایقی با بازیکنان ملی پوش پرسپولیس به گفتوگو پرداختند.


کیروش همراه دستیارانش در تمرین امروز پرسپولیس حضور نداشت.