وجيهالله چشم سري در گفتوگو با فارس اظهار داشت: پس از اينکه حسيني از ناحيه ام سي ال دچار مصدوميت شد در کلينک باشگاه درمان او را آغاز کرديم که خوشبختانه پس از تست در تمرين امشب مشخص شد براي بازي مقابل گهر لرستان در صورت صلاحديد کادر فني مشکلي ندارد.

وي افزود: پاي حسيني بانداژ شده و احتياط را در نظر گرفته ايم. ساير بازيکنان نيز در سلامتي کامل هستند.