محسن بنگر مدافع مياني پرسپوليس كه يكي از خريدهاي گرانقيمت اين تيم بود، بعد از بازي با فجرسپاسي مورد انتقاد قرار گرفت و خيليها معتقدند او بازي ضعيفي را از خود به نمايش گذاشت.
بنگر در گفتوگويي اختصاصي با خبرنگار سايت گل ابتدا در مورد انتقادهايي كه از او شده ميگويد:« من بارها با اين شرايط مواجه شدهام ولي قرار نيست دنبال توجيه باشم. وقتي پرسپوليس 3 گل ميخورد يعني اينكه خط دفاعي ضعيف بود و من هم دنبال توجيه عملكردم نيستم ولي بايد بگويم كه قبل از پنالتي فجرسپاسي همه چيز خوب پيش ميرفت ولي به يكباره اتفاقات ديگري افتاد.»خيليها معتقدند بنگر در گوشه محوطه جريمه هيچ دليلي نداشت كه روي بازيكن فجر خطاي پنالتي انجام دهد. مدافع پرسپوليس اما در اين مورد از خودش دفاع ميكند:« من به هيچ عنوان قصد خطا كردن روي بازيكن فجر را نداشتم در ضمن اگر هم برخوردي صورت گرفت بيرون از محوطه جريمه بود. من بازيكن حريف را نديدم چون از پشت آمد ولي نكته جالب استدلال آقاي بخشيزاده بود كه گفت چون چمن محوطه جريمه كنده شده است بايد پنالتي بگيرم.»
بنگر در پاسخ به اين سوال كه آيا قرار است با هماهنگي خط دفاعي و اين نمايش ضعيف ادامه داشته باشد ميگويد:« مطمئن باشيد شرايط اينطور نخواهد بود و تيم ما تا چند هفته ديگر شكل واقعياش را پيدا ميكند. پرسپوليس نياز به زمان دارد و من هم قول ميدهم كه خط دفاعي عملكرد خوبي داشته باشد. مطمئن باشيد اتفاقاتي كه در اين بازي افتاد را خيلي زود جبران ميكنيم.»
بنگر در پاسخ به اين سوال كه در حال حاضر مشكل اصلي پرسپوليس چيست تاكيد ميكند:« به نظر من مشكل اصلي تركيب ثابت است و همين موضوع باعث شده كه بازيكنان هنوز در زمين سردرگم باشند. مانوئل دير به پرسپوليس اضافه شد و حالا دنبال اين است كه تركيب اصلي خودش را پيدا كند و اگر اين اتفاق بيفتد مشكلات ما برطرف خواهد شد.»