برگزاري ديدار پرسپوليس و گهر در ورزشگاه آزادي========================= ديدار تيمهاي فوتبال پرسپوليس و گهر زاگرس در ورزشگاه آزادي برگزار ميشود.-------------------------------------------------------------------------------++++++++++++++++++++++++++++++ تيم فوتبال گهر زاگرس به دليل عدم وجود شرايط مناسب و استاندارد در استان لرستان و شهر دورود ديدارهاي خانگي خود را در ورزشگاه انقلاب کرج برگزار ميکند. به گزارش فارس ،چندي پيش غلامرضا بهروان سرپرست سازمان ليگ اعلام کرد تيمهاي سايپا و گهر زاگرس به عنوان ميزبان در ورزشگاه تختي تهران بايد پذيراي استقلال و پرسپوليس باشند، با اين حال سازمان ليگ امروز اعلام کرد ديدار پرسپوليس و گهر زاگرس دوشنبه هفته جاري در ورزشگاه آزادي تهران برگزار خواهد شد باشگاههاي سايپا و گهر زماني ميتوانند از ورزشگاه تختي تهران استفاده کنند که اجاره نامه اين ورزشگاه را به سازمان ليگ تحويل دهند و سپس بازيهاي سايپا و گهر زاگرس با استقلال و پرسپوليس در ورزشگاه تختي تهران برگزار ميشود. ديدار پرسپوليس و گهر دوشنبه هفته جاري ساعت 22:30 در ورزشگاه آزادي برگزار خواهد شد. اين در حالي است که گهر ميزبان اين بازي است.