مهاجم پرسپوليس گفت: در هر فصل براي زدن گل اول دچار وقفه شدهام ولي وقتي گل اول را ميزنم موتورم گرم ميشود.

به نقل از سايت باشگاه پرسپوليس، کريم انصاري فرد گفت: در هر فصل براي زدن گل اول دچار وقفه شدهام ولي وقتي گل اول را ميزنم موتورم گرم ميشود. شرايط من در سال قبل هم اينطور بود ولي در نهايت آقاي گل شدم. در چند سال اخير هميشه جزو چهار گلزن برتر بودم. تيم خوبي هم داريم و به نتايج دلخواه خواهيم رسيد.

وي ادامه داد: مي گويند در پرسپوليس آقاي گل هايي آمدهاند که ديگر خوب گل نزدهاند، من ميخواهم خلاف اين را ثابت کنم. در اين ارتباط ترديدي ندارم و موفق خواهم شد.

آقاي گل فصل گذشته ليگ با بيان اينکه بازي با گهر درود يک بازي متفاوت خواهد بود، تصريح کرد: حضور هواداران جلوه ديگري به اين بازي ميدهد و ما بيصبرانه منتظر حضورشان هستيم. از اينکه آنها را در ورزشگاه خواهيم ديد خوشحال هستيم. بدون شک حضور آنها انگيزه خاصي به ما خواهد داد و باعث دلگرمي تيم ميشود، دوست دارم دل آنها را شاد کنيم.

مهاجم پرسپوليس گفت: بازي با فجر سپاسي را بايد فراموش کنيم و درسهاي آن را به ياد داشته باشيم. آينده، روبروي ما قرار دارد. نبايد ميباختيم اما به هر حال در فوتبال باخت هم وجود دارد و اين يک فاجعه نيست. تيمهايي مثل بارسلونا و رئال مادريد هم گاهي با شکستهاي سنگين روبرو ميشوند. ما هم شرايط خاصي داريم. ابتداي فصل است و تيمها شکل واقعي خود را پيدا نکرده اند.

وي خاطرنشان کرد: پرسپوليس تيمي است که در مسير تحول حرکت ميکند. وقتي تغييرات زياد باشد، براي هماهنگي نياز به زمان است. مثلا خود من فقط با آقازماني در سايپا همبازي بودهام. البته با بچههاي ديگر در تيم ملي کار کردهام ولي به هر حال پرسپوليس يا يک ترکيب جديد و با تفکرات متفاوتي اين فصل را شروع کرده است.

انصاري فرد در پايان گفت: پرسپوليس تيم قدرتمندي است. تمام آنچه در حال حاضر به آن نياز داريم، آرامش است. اگر همه پشت هم باشيم با حمايت هواداران پرسپوليس به تيمي بدل ميشود که هيچکس جلودارش نخواهد بود.