رئیس کمیته فنی باشگاه پرسپولیس تاکید کرد که همچنان با رویانیان رفیق است و تا آخر راه با مدیرعامل باشگاه میماند.

علی پروین در خصوص اتفاقات اخیر در باشگاه پرسپولیس و کنار گذاشتنش از پست مدیر راهبری باشگاه اظهار داشت: همیشه گفتهام برای خدمت به پرسپولیس آمدهام. با عشق و علاقه پیراهن پرسپولیس را پوشیدهام و افتخار میکنم که در این تیم خدا به من عزت داده و جایگاهی دارم. من از شما میخواهم بنویسید پروین عاشق پرسپولیس است نه پست و مقام و جایگاه.

وی افزود: بعد از بازی با فجر سپاسی حرفم را زدم. من کسی نیستم که همه چیز را در دلم نگه دارم و پشت سر، دنبال هدفی باشم. من علی پروین هستم و حرفهایم را رک و راست میزنم. دلم برای پرسپولیس میسوزد. من در این تیم دنبال مسائل شخصی نیستم.

پروین عنوان کرد: برخیها بعد از بازی با فجر گفتند پروین چشم به نیمکت پرسپولیس دارد اما من خدمتم را به این تیم کردهام و باز هم به عشق مردم راهم را ادامه خواهم داد. به آخر عمرم چیزی نمانده که به فکر نیمکت پرسپولیس باشم. شما دیدید رویانیان نیز این پیشنهاد را به من داد اما به او گفتم بهتر است این موضوع را پیگیری نکنید. من با رویانیان رفیق و تا آخرش هم هستم و رفاقت را با دنیا عوض نمیکنم.

رئیس کمیته فنی باشگاه پرسپولیس گفت: خواست قلبی من موفقیت پرسپولیس است. مطمئن باشید باشگاه پرسپولیس به هیچکس اجازه نمیدهد این باشگاه را به حاشیه ببرد. برای همه ما یک چیز مهم است و آن هم سربلندی پرسپولیس و شادی هواداران است.

پروین در خصوص اعلام باشگاه گهر مبنی بر دعوت از وی به عنوان میهمان ویژه گفت: این کار باشگاه گهر جای تعجب دارد و من عضو پرسپولیس هستم و به خاطر تیمم به ورزشگاه میآیم. حالا نمیدانم منظور آقایان از این کار چه بود.

وی درباره دیدار فردا با گهر تصریح کرد: با توجه به اینکه میدانم همه بچهها از نتیجه دیدار مقابل فجر ناراحت هستند انشاءالله با یک برد شیرین، پرسپولیس از این هفته دوباره روی غلطک بیفتد و جایگاه خود را در جدول مستحکم کند.

پروین در پایان خاطرنشان کرد: قطعا هواداران پرسپولیس دوست دارند تیم سال جدید خود را از نزدیک ببینند. از تک تک هواداران میخواهم در این ماه مبارک به ورزشگاه بیایند و یکصدا پرسپولیس را تشویق کنند تا ما هم لذت ببریم. پرسپولیس در این فصل حرفهای زیادی برای گفتن دارد.