دانستنیها - فابیان اوفنر، عکاسی سوئیسی است که به تلفیق هنر و علم مشهور است و در تازهترین دستاورد خود از نانوذرات آهن، نفت سفید، آهنربا و صدالبته رنگهای مختلف استفاده کرد تا این تصویر فوقالعاده خوشرنگ و زیبا را خلق کند. او با ترکیب نانوذرات آهن با نفت سفید به یک ترکیب فروسیال رسید که در برابر میدان مغناطیسی واکنشهای جالبی از خود نشان میدهد. اگر چند قطره فروسیال را روی یک شیشه بچکانید و آهنربایی گرد را زیر آن قرار دهید، قطرات فروسیال به شکل دایره جمع میشوند و الگوهایی مانند آنچه در تصویر میبینید، ایجاد میکنند. در مرحله بعدی کافی است مقدار مناسب رنگ را با سرنگ به درون طرح ایجادشده تزریق کنید تا اثری هنری همانند این تصویر شکل بگیرد. البته تعیین مقدار رنگ هم کار سادهای نیست؛ چراکه اندکی اشتباه به شکستن پیوندهای مغناطیسی نانوذرات و بههمخوردن شکل منجر میشود.

برگرفته از سایت مجله دانستنیها