تیم فوتبال پرسپولیس تحت رهبری مانوئل ژوزه تمرینات خود را برای رویارویی با گهر زاگرس با طراوت تمام پشت سر گذاست تا اولین پیروزی خود در آزادی را جشن بگیرد.
پرسپولیسی ها در کنار هم ، یک دل و پرانگیزه برای انجام تمرینی پر طراوت.


سوسا و جلال حسینی بی توجه به نمایش های ضعیف خود در اندیشه ی درخشش برابر گهر زاگرس با خنده و شادی تمرین را دنبال می کنند.
گویا تمرینات مانوئل ، مجال هنرنمایی را نیز به بازیکنان پرسپولیس داده است.

مانوئل در اندیشه ی بازگشتی طلائی به آزادی. آقای گل در اندیشه ی روشن کردن موتور گلزنی خود برابر گهر.نیلسون نیز خیلی زود با پرسپولیسی ها خو گرفته است. نوری و قاضی چه کسی را تشویق می کنند ؟؟؟ ای کاش جادوگر همیشه اینقدر شاداب و سرحال باشد.