به نقل از ساکروي، سران بورسيا دورتموند چندي پيش اعلام کردند در فصل پيش رو هدف نخست آنها موفقيت در ليگ قهرمانان اروپا است و دفاع از عنوان قهرماني در بوندسليگا در اولويت بعدي آنها قرار دارد.

فيليپ لام در اين مورد گفت: دورتمونديها با فروتني از فصل پيش رو سخن ميگويند. به عقيده من آنها همانند 2 فصل گذشته در ليگ به دنبال قهرماني هستند. من در اين مورد با رينهارد روبال، رييس دورتموند صحبت کردهام. تصور ميکنم تيمي که 2 بار پياپي عنوان قهرماني در ليگ را بدست آورده، فصل بعد را به عنوان شانس نخست قهرماني آغاز خواهد کرد. البته تيمهاي ديگري نيز مدعي قهرماني هستند. در اين مورد ميتوان از شالکه به عنوان تيمي خوب نام برد.

لام در ادامه گفت: بايرن مونيخ همواره به قهرماني و تکرار آن در بوندسليگا عادت کرده بود ولي اکنون تيمهاي ديگر نشان دادهاند که ميتوانند مانند ما رفتار کنند. در اين فصل قهرماني در ليگ آلمان اولويت نخست ما است. دوست دارم در اين فصل جامهايي را به ويترين باشگاه اضافه کنيم.

بايرن فصل جديد بوندسليگا را با ديدار برابر گروتر فورت در 24 آگوست (3 شهريور) آغاز خواهد کرد.