علی کریمی که در بازی با استقلال مصدوم شد با تشخیص کادرفنی به مرخصی 2 روزه رفت و پس از آن در تمرینات سرخپوشان شرکت خواهد کرد.
وی پس از تمرین امروز اعلام کرد و گفت: با توجه به قولی که به فرزندان و خانوادهام دادهام میخواهم در خدمت آنها باشم.
وی وقتی که با اصرار خبرنگاران مواجه شد، گفت: خانواده ام چه گناهی کردند که نباید در سال 2،3 روز کنار آنها باشم؟
* با اعلام حمید استیلی تکلیف مهاجم آلمانی پرسپولیس که در تمرینات این تیم حضور پیدا کرده تا 2 روز آینده مشخص خواهد شد.
* تمرینات پرسپولیس بعدازظهر امروز با حضور برخی از بازیکنان برگزار خواهد شد، اما فردا قرمزپوشان در نوبت صبح و بعدازظهر تمرین میکنند.
*حمید استیلی در واکنش به یک روزنامه ورزشی که از قول پرویز مظلومی نوشته بود جوابهای کُری استیلی را دادم گفت: وقتی به این رسانه رفتم نمیخواستم روی این تخته چیزی بنویسم اما مرا مجبور کردند. به آقای مظلومی سلام برسانید و بگوئید من به هیچ عنوان اهل کری خواندن نیستم و نخواهم بود. ای کاش این رسانه وقتی مظلومی را دعوت کرده بود این حرف را به او میزد.
*حمید استیلی ابتدای تمرین جلسهای 40 دقیقهای با بازیکنان داشت که نظرات بازیکنان در این جلسه شنیدنی بود. در این جلسه وحید هاشمیان گفت: باید این بازی را مورد آنالیز قرار دهیم و از آن درس بگیریم. علیرضا حقیقی گفت: گل زود هنگام شیرازه تیم ما را بهم ریخت. حسین بادامکی اعلام کرد که خسته بودیم. علی کریمی: اگر حرف بزنم به برخیها برمیخورد. نوری گفت که اشتباه کردم و شیث رضایی اعلام کرد خسته بودیم.
* گمالوویچ و سومدیک پس از تمرین امروز راهی باشگاه پرسپولیس شدند تا کارهای اداری خود را پیگیری کنند.
* جلسه آنالیز دربی 71 بین سومدیک، استیلی و عاشوری، قرار است امروز بعدازظهر برگزار شود. در 24 ساعت گذشته نیز جلسات آنالیز بازی دربی 71 توسط کادر فنی انجام شد.