عضو کميته فني باشگاه پرسپوليس اعتقاد دارد مشکلي بين پروين و رويانيان وجود نداشت و ميگويد سوءتفاهماتي که بود، حل شد.

حميد درخشان در مورد جلسه روز گذشته کميته فني باشگاه پرسپوليس گفت: عملکرد باشگاه پرسپوليس در بخشهاي مختلف مورد بررسي قرار گرفت و درباره آنها صحبت کرديم. نتايج دو هفته اخير تيم بزرگسالان و نتايج تيمهاي پايه را مورد بررسي و ارزيابي قرار داديم. در اين جلسات اعضا نظرات خود را بيان ميکنند و به گوش مدير عامل ميرسانند. نکاتي که مطرح ميشود مثبت است و براي اين است که به تيم کمک شود. اعضاي کميته فني به دنبال حمايت از پرسپوليس هستند و هدفشان موفقيت تيم است.

وي در مورد وظيفه جديدي که کميته فني به او داده گفت: قرار شد به تيمهاي پايه پرسپوليس سر و ساماني دهيم و تغيير و تحولاتي ايجاد کنيم. ميخواهيم تيمهاي پايه سازندگي بيشتري داشته باشند و خروجي خوبي به تيم بزرگسالان بدهد. تيمهاي پايه امسال نتايج بسيار بدي گرفتند و عملکرد بدي داشتند. مطمئنا تغيير و تحولاتي در آنها ايجاد ميکنيم.

درخشان در مورد حل مشکل پروين و رويانيان در جلسه کميته فني گفت: مشکلي وجود نداشت و به نظر من اتفاق خاصي نيفتاده بود. سوء تفاهماتي ايجاد شده بود که به خوبي حل شد و مشکل خاصي وجود ندارد.