سوزوکی رئیس پیشین بخش مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا که به واسطه مسئولیتش بارها به ایران سفر کرده هم اکنون همراه کاروان ژاپن در لندن به سر میبرد.
وی در گفتگویی درباره برگزاری المپیک میگوید: این یک موضوع مهم برای ورزش، البته نه فقط برای ورزش بلکه برای ژاپن است. اگر ما در ورزش نمایش خوبی داشته باشیم، میتوانیم با سایر نسلها ارتباط داشته و با سایر ملتها در برخی زمینهها مشارکت کنیم و بر بسیاری از مشکلات فائق آییم. ورزش میتواند موجب ایجاد امید و تشویق بسیاری شود و میتواند تجربه خود را به نسلهای آینده انتقال دهد. این موضوع بسیار مهم است.
سوزوکی ادامه میدهد: همان طور که میدانید سالهای گذشته اتفاقات ناگواری افتاده است. پس از این رخدادها نشان دادیم که چطور میتوانیم با عملکرد خوب بر همه مشکلات چیره شویم. همچنین کمکهایی که در زمان بروز مشکلات ژاپنیها به ما شد تشکر ویژهای داریم. المپیک یک فرصت بسیار خوب برای ما است که بتوانیم مراتب تشکر خودمان از جهان را نشان بدهیم. کشورهایی که دچار مشکلاتی هستند نیز از طریق المپیک و رخدادهای ورزشی میتوانند مشکلاتشان را نشان دهند و به اطلاع سایر ملل برسانند. این راه بسیار خوبی است که ورزش قدرت خود را نشان دهد.
* شما در لندن حضور دارید و تجربه انگلیس را برای کشور خودتان مورد استفاده قرار خواهید داد…
سوزوکی: بله، با شرکت در المپیک بدون شک همه ما تجربه بدست خواهیم آورد. نه تنها کمیته ملی المپیک ما، بلکه همه ما ژاپنیها یاد خواهیم گرفت که چطور باید المپیک را میزبانی کرد. میزبانی المپیک نیازمند حمایت همه ملت است.
* المپیک لندن را چگونه ارزیابی میکنید؟
سوزوکی: تصور میکنم انگلیس از نظر برنامهریزی، مدیریت و خوب عمل کرده است. سیستم حمل و نقل و سایر مسائلی که برای برگزاری المپیک مهم است را نیز به خوبی مورد ارزیابی و عمل قرار داده است.
* سوال بعدی در مورد فوتبال است زیرا مردم ایران سوزوکی را از طریق فوتبال میشناسند. ممکن است لیگ ایران را از دید خودتان توصیف کنید؟
از زمانی که AFC را از آوریل گذشته (اردیبهشت) ترک کردهام، میدانم که آنها هنوز هم قصد دارند سطح دیدارها و لیگ فوتبال ایران را بالاتر ببرند. این برای ایرانیها بسیار خوب خواهد بود که تلاش کنند تا بتوانند سطح فوتبال و لیگ خود را توسعه داده و بالاتر ببرند.
* ممکن است ایران میزبان جام ملتهای آینده در آسیا باشد؟
سوزوکی: بله، AFC تعهد کرده و تصمیم گرفته مسائل بسیاری را در زمینه انتخاب میزبان مورد توجه قرار دهد. بدین ترتیب فوتبال ایران میتواند روند خوبی که در پیش گرفته را ادامه دهد و رشد کند.
* کیروش معتقد است AFC باید زمانبندی برخی از برنامههای خود را تغییر دهد زیرا این برنامه به تعدادی از تیمهای ملی در آسیا آسیب میزند. فکر میکنید این کار انجام شود؟
سوزوکی: AFC در حال بررسی این موضوع است، آن را مورد توجه قرار داده و در مورد آن بحث میکند زیرا ایرانیها در این خصوص نظرهای زیادی دادهاند. بدون شک AFC این موضوع را بررسی خواهد کرد ولی هنوز هیچ چیزی در مورد اینکه تغییری در برنامهها انجام شود یا نه مشخص نیست. در این زمینه مطمئن نیستم.
* با توجه به اتفاقهایی که سال گذشته برای بن همام افتاده، فکر میکنید او میتواند به AFC بازگردد؟
سوزوکی: در این مورد چیز خاصی نمیدانم. نمیدانم که AFC و دادگاه حکمیت ورزش (CAS) در این زمینه در حال انجام چه کارهایی هستند. به همین دلیل نظری در این خصوص نمیدهم.
* به عنوان آخرین سوال، پیغام شما برای مردم ایران چیست؟
سوزوکی: ایران کشور دوم من است زیرا سفرهای زیادی به ایران داشتهام. از حمایتهای آنها از AFC تشکر زیادی دارم. همواره هوادار فوتبال و مردم ایران هستم و تمام تلاشم را به کار خواهم گرفت تا بتوانم کارهایی که برای بالا بردن سطح فوتبال در ایران میشود را انجام دهم.