اين کمپاني قراردادي 7 ساله با يونايتدها امضا کرد و به اين ترتيب، به پنجمين کمپاني اي تبديل خواهد شد که در تاريخ 134 ساله باشگاه منچستريونايتد، نامش را روي پيراهن هاي اين باشگاه مي بيند. در حال حاضر نام کمپاني بيمه AON که از فصل 11-2010 همکاري اش را شياطين سرخ آغاز کرد، روي پيراهن هاي اين تيم ديده مي شود.

ريچارد آرنولد، مدير بخش تجاري باشگاه منچستريونايتد در گفتگو با خبرنگاران گفت:" اين يک قرارداد فوق العاده و طولاني مدت است. ما تنها 6 هفته با شورولت در ارتباط بوديم اما آنها از ابتدا ايده هاي فوق العاده اي داشتند که به سود هر دو طرف و همچنين 659 ميليون هوادار ما در سراسر دنيا بود.

آنها شريک اصلي ما در تور فعلي هستند و من مطمئنم که آنها از تجربه فوق العاده اي که در کنار هواداران ما در آفريقاي جنوبي، چين و اروپا خواهند داشت، لذت مي برند."